Termeni și condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin achitarea avansului sau prin completarea Fișei de înscriere la activități, participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul și reprezentantul legal al acestuia) acceptă Termenii și Condițiile acestor activități, indiferent dacă a fost semnat sau nu un act scris.

Termenii și Condițiile sunt permanent puse la dispoziția participanților prin posibilitatea de accesare a prezentului document, pe pagina de Web www.shinridojo.ro și în cadrul fișelor de înscriere.

OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Obiectul termenilor și condițiilor îl reprezintă prestarea de către Asociația Academia 1,61 a unor programe de educație nonformală, așa cum sunt prezentate în descrierea evenimentului, pe pagina de Web www.shinridojo.ro.

DURATA

Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data plății avansului  sau a completării Fișei de înscriere și se încheie odată cu finalizarea evenimentului pentru care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia) a optat.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este precizată în descrierea fiecărui eveniment și se va plăti în numerar sau prin ordin de plată în contul Asociației Academia 1,61, în termenul stabilit în descrierea evenimentului. Dacă nu este expres precizat în alt mod, taxa de participare va fi plătită astfel:

– 30% avans cu minim patru săptămâni până la începutul evenimentului;

– 70% cu cel târziu o săptămână înaintea evenimentului.

RENUNȚAREA LA PARTICIPARE

În cazul în care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia)   renunță, indiferent de motiv, la evenimentul la care s-a înscris, el datorează Asociației Academia 1,61 penalități după cum urmează:

 • avansul plătit pentru confirmarea participării la eveniment, indiferent de momentul la care se face renunțarea la participare dar nu cu mai puțin de 7 zile calendaristice înaintea începerii evenimentului.
 • 50 % din taxa de participare, dacă renunțarea la participare se face într-un interval cuprins între  7 și 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.
 • 100% din taxa de participare dacă renunțarea la participare se face într-un interval mai mic de 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.

Participantul trebuie să trimită în scris cererea de renunțare la participarea la eveniment, prin email la contact@academia161.ro. În caz contrar, cererea de renunțare la participare nu este luată în considerare.

În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți sau, din decizia Asociației Academia 1,61 evenimentul planificat nu mai are loc, Asociația Academia 1,61 va rambursa participantului integral suma plătită de acesta pentru evenimentul respectiv.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

Asociația Academia 1,61 se obligă:

 • Să orgainzeze evenimentul  și să asigure serviciile menționate în prezentare;
 • să ofere materialele corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice;
 • să explice tuturor participanților implicați în program regulile de conduită.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

Participantul se obliga să:

 • plătească taxa de participare convenită respectând intervalele de timp și termenele stipulate mai sus;
 • prezinte Fișa de înscriere completată, înainte de începerea evenimentului;
 • respecte orele de începere și încheiere a evenimentului, precum și întreg programul;
 • adopte și să respecte regulile de conduită de mai jos.

REGULI DE CONDUITĂ

În exercitarea activităților din cadrul evenimentelor Asociației Academia 1,61, este necesară respectarea cu strictețe a următoarelor reguli de conduită:

 • Respectarea indicațiilor precise ale instructorilor în cadrul activităților;
 • Utilizarea tuturor materialelor de protecție (căști de protecție pentru schi, alpinism, bicicletă, hamuri de alpinism, mănusi, etc…,);
 • În cazul în care indicațiile primite de la instructori nu sunt clare sau nu au fost bine înțelese, participantul trebuie să ceară instructorilor lămuriri suplimentare;
 • Respectarea programului şi în special a orelor de odihnă.
 • Sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri.
 • Este interzisă părăsirea locaţiei de desfășurare a activităților, a taberei sau a atelierului de activități fără permisiunea organizatorilor.
 • În cazul în care participantul pierde sau deteriorează parțial sau total bunuri care i-au fost puse la dispoziție de către Asociația Academia 1,61 sau de către parteneri (cum ar fi dar fără a se limita la: echipamente, materiale de lucru, locul de cazare, mijlocul de transport, de închirieri diverse etc.), costul înlocuirii acestora va fi suportat integral de către participant.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele apărute.

De asemenea, organizatorii nu sunt responsabili pentru pierderea, deteriorarea sau dispariția bunurilor personale (inclusiv banii) dacă acestea nu au fost supravegheate de către participant.

FORȚA MAJORĂ

Asociația Academia 1,61 nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este ea definită prin lege.

NOTIFICĂRI

Orice notificare sau comunicare dintre Asociația Academia 1,61 și participanți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa electronică de contact prevazută pe pagina de Web a asociației, respectiv la adresa menționată de participant în formularul sau în fișa de înscriere.

Participanții iși dau acordul ca imaginile foto sau video, luate de către persoanele implicate în organizarea diferitelor activităţi de către Asociația Academia 1,61 să fie utilizate şi publicate de către asociație.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Academia 1,61 este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr 36064, în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația Academi 1,61 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este informarea asupra programelor desfășurare, informații promoționale, precum și comunicarea de detalii organizatorice.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai membrilor Asociației Academia1,61.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, prin email, la adresa contact@academia161.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.